Lees verder
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal het certificeringskader voor bibliotheek, cultuur en taal bij de gemeenten onder de aandacht brengen en hen adviseren om in de inkoop- of subsidievoorwaarden de certificering te ondersteunen.

Dat staat in de brief over het certificeringskader 2018 die de VNG op 6 februari aan Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) stuurde. De VNG stemde eerder al met het nieuwe certificeringskader in.

Lokale Bibliotheekvoorzieningen

De VNG is van mening dat lokale bibliotheekvoorzieningen zoveel als redelijkerwijs mogelijk binnen het landelijk stelsel gehouden moeten worden, inclusief de zogenoemde onvolledige bibliotheekvoorzieningen. Dit mede om het ontstaan van een grijs circuit te voorkomen, zoals bepleit in het rapport van de commissie Gerritsen Van Boekenbewaarplaats naar Vitale Schakel (2016).

Lees hier het artikel Nieuw certificeringskader bibliotheken van de VNG.