Lees verder
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 11 februari een ledenbrief naar haar leden gestuurd over 'Aandachtspunten voor gemeentelijk cultuurbeleid'.

In deze brief staat ook informatie over ontwikkelingen in het bibliotheekveld en de standpunten van de VNG over de aankomende bibliotheekwetgeving Wsob.

GCC

De VNG wijst haar leden in deze brief op de vernieuwde Governance Code Cultuur (GCC). Ze acht deze relevant voor de bekostigende overheden en adviseert de gemeenten de Code op te nemen in de subsidie-afspraken met culturele instellingen. De Code zal worden opgenomen in de VNG subsidieverordenings-modellen. Ook de openbare bibliotheken kunnen hier dus mee te maken krijgen.