Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVervolgpilot met meer bankinformatiepunten in bibliotheken

Vervolgpilot met meer bankinformatiepunten in bibliotheken

Woensdag 21 februari 2024

De vervolgpilot met bankinformatiepunten start in maart, op meer locaties dan bij de eerste pilot van vorig jaar, allemaal in openbare bibliotheken. In de pilot onderzoeken bibliotheken en banken hoe ze het beste kunnen samenwerken om mensen te ondersteunen bij vragen over digitaal bankieren. De grootbanken hebben begin 2023 beloofd om klanten die moeite hebben met digitale dienstverlening extra te helpen. Ze vinden dat dagelijks bankieren en betalen voor zoveel mogelijk klanten toegankelijk moet zijn. Het is een collectieve maatschappelijke opgave dat iedereen mee kan doen in een toenemend digitale samenleving.

De nieuwe pilot met bankinformatiepunten loopt bij 18 openbare bibliotheken verspreid door het land. Op alle locaties zijn er ook Informatiepunten Digitale Overheid (IDOs). Daar kunnen bezoekers terecht voor hulp in de digitale wereld en om te leren hoe ze online overheidsdiensten kunnen gebruiken. Bibliotheken zien het aantal vragen over online bankieren toenemen. Iedere medewerker op een bankinformatiepunt krijgt een training. De pilot loopt tot het einde van het jaar en wordt in het najaar geëvalueerd.

Bankinformatiepunt.nl

De openingstijden van de fysieke bankinformatiepunten verschillen per locatie. Sommige punten hebben een keer per week een spreekuur; op andere punten kunnen bezoekers terecht gedurende alle openingstijden van de bibliotheek. Op de website Bankinformatiepunt.nl komt een compleet overzicht te staan van alle fysieke bankinformatiepunten, met hun bezoekadressen en openingstijden. De website biedt ook online ondersteuning voor medewerkers op de informatiepunten.

Lessen uit eerste pilot

In de tweede pilot zijn verschillende lessen uit de eerste pilot meegenomen. Een belangrijke les was dat een informatiepunt vooral via plaatselijke organisaties en netwerken onder de aandacht gebracht moet worden, bijvoorbeeld via lokale ouderenorganisaties, wijkverenigingen en hulpverleners. Een andere les was dat openbare bibliotheken bij uitstek geschikt zijn als locatie voor bankinformatiepunten. De plaatselijke bevolking weet een bibliotheek reeds te vinden voor hulp bij allerlei informatievraagstukken. Bibliotheekorganisaties spelen een belangrijke spilfunctie in het verbinden van lokale organisaties en het bereiken van maatschappelijke netwerken.

Keuze van locaties

In januari 2024 zijn openbare bibliotheken uitgenodigd om een plan van aanpak in te dienen voor deelname aan de pilot. Uit de inzendingen zijn vooral bibliotheken geselecteerd die de doelgroepen goed kunnen bereiken via een lokaal netwerk. Ook is er gekeken naar de ervaring en ambitie met een IDO en naar de plannen om het bankinformatiepunt in te bedden in hun programmering en plaatselijk bekend te maken. Ten slotte is gekeken naar een goede spreiding van de locaties.