Lees verder
Op 13 juni debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Engelshoven over het plan 'Samen aan de slag voor een vaardig Nederland; vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024'.

Vier ministeries

Het plan voorziet een uitbreiding in partijen die samen werken aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Naast het ministerie van OCW, SZW en VWS is nu ook het ministerie van BZK landelijke partner in het programma. De reden hiervoor is dat de digitale vaardigheden van burgers ook worden meegenomen in de aanpak.

Regie en coördinatie bij gemeenten

De minister is voornemens om binnenkort met de gemeenten een convenant te sluiten om de regie en coördinatie bij gemeenten te leggen. 35 contactgemeenten in de arbeidsmarktregio’s zullen als coördinerende partij gaan optreden: zij ontvangen daarvoor € 5 miljoen oplopend tot ruim € 7 miljoen in 2024. Dit werd eerder voorbereid in het Interbestuurlijk Programma. De vier genoemde ministeries zetten samen bijna € 25 miljoen in, gemeenten zullen het structurele budget voor volwasseneneducatie (WEB) van ruim € 60 miljoen per jaar inzetten. Daarmee komt het budget voor de bestrijding van laaggeletterdheid op bijna € 85 miljoen per jaar.

Lees meer over ‘AO laaggeletterdheid 13 juni‘.