Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVervolg uitwerking aanpak Elke Regio Telt!

Vervolg uitwerking aanpak Elke Regio Telt!

Dinsdag 5 maart 2024

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het vervolg van het advies Elke Regio Telt! Dit advies van verschillende onderzoeksraden stelt dat er meer oog moet zijn voor specifieke regio’s. Dit zijn regio’s die te maken hebben met een complexe stapeling van sociaaleconomische opgaven, verschraling van voorzieningen en zij liggen op grotere afstand van economische kerngebieden. Op basis van onderzoek zijn onder meer de bereikbaarheid van voorzieningen en het belang van de sociale infrastructuur als belangrijke thema’s naar voren gekomen. Minister de Jonge noemt expliciet de zorgplicht voor bibliotheken als voorbeeld van een concrete vervolgstap die moet bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. Met de wet wordt nagestreefd dat iedere inwoner van Nederland binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige bibliotheek, aldus De Jonge.

Regiodialogen

Naar aanleiding van het rapport wil het ministerie van BZK regiodialogen organiseren. Met deze dialogen wordt met specifieke regio’s verkend welke bouwstenen nodig zijn voor langjarige regionale toekomstagenda’s. De dialogen worden georganiseerd in de volgende regio’s Noord- en Oost-Groningen, Zuid- en Oost-Drenthe, Zuid-Limburg, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Kop van Noord-Holland, De Achterhoek, Zuidoost- en Noord-Fryslân en Twente. Alle relevante partijen vanuit zowel de regio als het Rijk worden hierbij betrokken zoals departementen, gemeenten, provincies, maatschappelijke partners, onderwijs- en kennisinstellingen, regionaal bedrijfsleven en inwoners.
In de Tweede Kamer is breed politiek draagvlak om meer aandacht te hebben voor de regio. De Tweede Kamer heeft de minister daarom gevraagd een voorstel voor een aanpak neer te leggen voor een volgend kabinet. Het nieuwe kabinet moet hierover besluiten.