Lees verder
De voortzetting van Route 2020 met regiogidsen, proeftuinen en inspiratie krijgt steeds meer vorm.

Vier regiogidsen gaan intussen het land in om lokale innovatie verder te helpen en te verbinden met landelijke programma’s en de themagroepen vanuit de Innovatieagenda.

Naast de inzet van regiogidsen is er tot medio 2019 ruimte voor een aantal proeftuinen en inspiratiebijeenkomsten.

Regiogids als scout

De regiogidsen hebben een rol als ‘scout’ en verkennen wat er aan kansrijke ideeën en experimenten in de regio naar boven komt. Ze koppelen innoverende bibliotheken in hun regio aan elkaar, aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) en aan de themagroepen gerelateerd aan de Actieagenda, om er zo voor te zorgen dat interessante projecten in beeld zijn en verder worden ontwikkeld.

Er zijn vier regiogidsen:

  • Ingrid Roelofs (Bibliotheek Venlo) voor Zuidoost-Nederland;
  • Vie van Steenbergen (Bibliotheek Eemland) voor Midden- en Noordwest-Nederland;
  • Marina Polderman, (Noord Oost Brabantse Bibliotheken) voor Zuidwest-Nederland en;
  • Ilona Ebels (Biblionet Groningen) voor Noordoost-Nederland.

Proeftuin en inspiratie

De regiogidsen zoeken en brengen inspiratie, helpen de initiatieven voor het voetlicht te brengen en springen bij als er problemen zijn met innoveren. De eerste contacten zijn intussen gelegd, er zijn projecten in beeld die in aanmerking zouden kunnen komen om proeftuin te worden en er liggen ideeën voor inspiratiebijeenkomsten.

Ideeën of een interessant project? Neem contact op met de regiogidsen(link is external)

Verbinding lokaal en provinciaal

Joost Zijderveld(link sends e-mail) van Bibliotheek Deventer heeft een bijzondere rol in het verbeteren van de aansluiting tussen de POI’s en de bibliotheken in Nederland. Hoe breng je een optimale verbinding tot stand? Wat maakt een verbinding kwetsbaar? En wat zijn voorbeelden van een optimale verbinding tussen POI en bibliotheek?

Een goede aansluiting is cruciaal voor het verder brengen van innovaties. POI’s vertalen ontwikkelingen en innovaties van elders naar een lokale aanpak en ondersteunen de bibliotheken. En andersom: lokale initiatieven worden door de bibliotheken, met hulp van de POI’s, opgeschaald en overdraagbaar gemaakt. De themagroepen van de Innovatieagenda, met medewerkers van POI’s en bibliotheken, hebben hierin een sleutelrol.

Van Bibliotheek naar Beter

De vier regiogidsen en Joost Zijderveld werken samen met Erik Boekesteijn(link sends e-mail), die in het traject Van Bibliotheek Naar Beter als sparring partner en creatieve coach bibliotheken begeleidt bij het onderzoeken van lokale behoeftes en helpt bij de implementatie van oplossingen.

Innovatieagenda

SPN, VOB en KB werken samen aan innovatie in het bibliotheeknetwerk. Route 2020 van de VOB is vorig jaar succesvol afgesloten, een goede reden om de kennis en ervaring die zijn opgedaan samen verder te brengen. De regiogidsen werken vanuit het Kernteam Innovatie van de VOB, KB en SPN, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Innovatieagenda.

Meer informatie over de Innovatieagenda.