Lees verder
Op 18 juli kwamen de kern- en expertgroep van de ketenbusinesscase omtrent het Collectief Landelijke Bibliotheeksysteem (CLB) voor het eerst bij elkaar. Namens de Vereniging van Openbare Bibliotheken is onder andere Albert Kivits (voorzitter van de commissie digitaal en bestuurslid) betrokken bij het project. We spraken hem recent over het traject en de voortgang ervan.

Het is een tijdje stil geweest rond het CLB”, aldus Albert, “maar we zijn inmiddels in een volgende fase aanbeland. We kijken of de oorspronkelijke uitgangspunten nog overeind staan en de doelstellingen met een CLB zoals men dat destijds voor ogen had, nog haalbaar zijn. Hiervoor wordt een ketenbusinesscase opgesteld.” Dat gaat volgens Albert in goede samenwerking: “De KB, POI’s en bibliotheken werken samen bij het opstellen van de businesscase. Dit doen we overigens niet zelf, hiervoor wordt een extern bureau gevraagd. De KB heeft hiervoor een vraag bij marktpartijen uitgezet, waarbij de aanbiedingen door experts uit de sector worden beoordeeld. Zij adviseren vervolgens de kerngroep, die een besluit neemt over de partij die de ketenbusinesscase opstelt. Ik verwacht dat we die partij begin november kunnen presenteren.

Hoe blijven bibliotheken op de hoogte van dit traject? Albert: “De Koninklijke Bibliotheek heeft destijds het initiatief genomen voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een collectief systeem. In eerste instantie zullen zij bibliotheken op de hoogte houden van de stappen die worden gezet, maar vanuit de VOB vinden we het natuurlijk ook belangrijk dat we onze leden laten weten wat de betrokkenheid vanuit de vereniging is. We informeren daarom onze leden regelmatig via de website en nieuwsbrief over de voortgang”.

Aanloop Ketenbusinesscase

In 2017 is door de KB het onderzoek gestart of er voldoende draagvlak is onder bibliotheken voor de invoer van een collectief landelijk bibliotheeksysteem. Bibliotheken hebben hier toen, onder voorwaarden, ‘ja’ tegen gezegd. Inmiddels wordt een ketenbusinesscase voor het Collectief Landelijke Bibliotheeksysteem (CLB) uitgewerkt door de KB, in samenwerking met SPN en VOB. Het doel is om uit te vinden of de uitgangspunten voor een CLB nog steeds overeind staan en de gestelde doelen haalbaar zijn. Deze doelen zijn het versterken van het netwerk, versnellen van innovatie en het verlagen van de kosten. Vanwege de benodigde specialistische kennis wordt een extern bureau gezocht om de ketenbusinesscase op te stellen.

Kern- en expertgroep

Om het opstellen van de ketenbusinesscase te begeleiden zijn een kerngroep en een expertgroep opgericht. De kerngroep neemt op basis van advies van de expertgroep, besluiten over de stappen in de ketenbusinesscase.

De kerngroep bestaat uit Albert Kivits namens de VOB, Anne Rube namens SPN en Marc van den Berg en Sander van Kempen (secretaris) namens de KB. De expertgroep wordt gevormd door Bert Hogemans, Klaas Gravesteijn (beiden VOB), Anneke Westland, Ineke Goedhart, Henri Huisman, Jan Driessen (allen SPN), Frank Bergsma, Johan Hoenink, Sander van Kempen (secretaris) en Dennis Eijsten (allen KB).