Lees verder
In de VOB bestuursvergadering van 26 maart is meegestuurde eindrapportage van de ketenbusinesscase (KBC) van het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) besproken.

Ons  bestuur onderschrijft het voorkeursscenario (scenario B) uit de ketenbusinesscase en stemt in het met voorstel om het kernteam KBC opdracht te geven de KBC nader uit te werken, conform zoals wordt voorgesteld in de eindrapportage van de ketenbusinesscase.  Dit zodat alle betrokkenen, waaronder de openbare bibliotheken, definitief kunnen besluiten of ze deel willen nemen aan een CLB.

We geven hierbij graag het volgende mee, die wat ons betreft voorwaardelijk zijn voor de verdere stappen in het proces en de concrete uitwerking van het CLB:

  • een nieuw te ontwikkelen CLB moet gekoppeld kunnen worden met bestaande (landelijke) systemen;
  • koppeling (koppelvlak) moet niet alleen technisch mogelijk zijn, maar ook beschikbaar komen tegen een redelijke prijs;
  • maak in de verdere uitwerking van de ketenbusinesscase CLB inzichtelijk wat de migratiekosten zullen worden;
  • inventariseer bij de openbare bibliotheken welke voorwaarden de wegbereider moet meenemen in de verdere uitwerking van.

Deels worden bovenstaande voorwaarden ook genoemd in de businesscase zelf, deels verwijzen ze terug naar voorwaarden die helemaal bij de start naar het onderzoek naar een CLB zijn gesteld.

Het VOB bestuur is verheugd dat het proces in goede samenwerking en in hoog tempo is gelopen. Het geeft vertrouwen in het verdere verloop van het proces richting eventuele totstandkoming van een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem.