Lees verder

Informeer je werknemers tijdig over de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen. De in 2020 opgebouwde wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2021. Werkgevers zijn verplicht om hun personeel te informeren over die vervaltermijn en hen in de gelegenheid te stellen de vakantiedagen op te nemen. In beginsel kan de werkgever de werknemer niet verplichten om vakantie te nemen.

In de rechtspraak is besloten dat de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn behoudt, indien de werkgever de werknemer niet tijdig of niet duidelijk over de vervaltermijn heeft geïnformeerd.

Coronacrisis en vakantie

De coronacrisis heeft tot gevolg dat veel werknemers weinig vakantiedagen hebben opgenomen. Onder andere door reisbeperkingen, is de noodzaak om vrije dagen op te nemen door veel werknemers niet gevoeld. Vakantiedagen zijn bedoeld om bij te komen en uit te rusten van het werk, de zogenaamde recuperatiefunctie. Ook in coronatijd is dat belangrijk. Ophoping van vakantiedagen is daarom onwenselijk.

Schriftelijke herinnering

Het is raadzaam om werknemers per e-mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze de e-mail hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. De werknemer die zijn wettelijke dagen alsnog niet tijdig opneemt, kan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan. In geval van een arbeidsongeschikte werknemer kan de situatie complexer zijn. Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen tussentijds uit te betalen of te verrekenen met ziektedagen.