Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Maandag 9 januari 2023

Het is belangrijk dat werknemers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon als zij geconfronteerd worden met ongewenst gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie). Ook de Arbocatalogus voor openbare bibliotheken besteedt aandacht aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid ben je als werkgever, wettelijk verplicht aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een vertrouwenspersoon kan binnen de eigen organisatie geregeld worden of via een externe partij.

De VOB werkt samen met ArboNed om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Via Arboned kan een vertrouwenspersoon worden afgenomen tegen een gereduceerd tarief. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken. Het aanvragen van een offerte tegen gereduceerd tarief kan via de website van ArboNed of door te bellen met 030-2996277. Met de aansluiting van de VOB bij Mores.online kunnen leden en hun werknemers ook daar terecht om melding te maken van ongewenste omgangsvormen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Mores kijkt eerst samen met de melder of binnen de organisatie waar het ongewenste gedrag zich heeft voorgedaan, een oplossing te realiseren is. Als dit niet mogelijk is of zonder succes, gaat Mores voor de melder aan de slag.