Lees verder
Door marktontwikkelingen, zoals nieuwe toetreders, hebben leden aan de VOB gevraagd hoe hun positie versterkt kan worden.

Daarom start de VOB het project ‘Versterken Concurrentievermogen’.

‘Versterken concurrentievermogen’

De VOB heeft ACTA Advies gevraagd om het project te leiden. Het project levert een handleiding voor bibliotheken op over inkoopbeleid van gemeenten, aanbesteden en offreren.
Ook zullen er een aantal strategische scenario’s worden beschreven en wordt er bezien welke nieuwe bibliotheekformules er ontwikkeld kunnen worden.
En er zullen informatieve, explorerende en reflectieve bijeenkomsten worden belegd over deze materie voor leden van de VOB.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit Hans Veen (projectleider bij ACTA Advies), Frans Bergfeld (Bibliotheek Waterland), Mannes Westra (Kopgroep Bibliotheken), Ankie Kesseler (Bibliotheek AtotZ) en Coen van Hoogdalem (VOB).