Lees verder
De bibliotheek vervult een essentiële functie als het gaat om laaggeletterdheid en moet dus voor iedere Nederlander op redelijke afstand beschikbaar blijven.

Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) tijdens het algemeen overleg over Cultuur op 30 mei.

Bibliotheek en laaggeletterdheid

De minister zei verder dat ze de zorg van Asscher deelt als het gaat om bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en dat ze van mening is dat de bibliotheek een essentiële functie vervult als gaat om laaggeletterdheid, de uitvoering van het programma ‘Tel mee met Taal’ en het bereiken van veel mensen. Lees de reactie van de minister of het volledige verslag

Motie Asscher Bergkamp

De minister reageerde op de vraag van Lodewijk Asscher (PvdA) die aangaf niet enthousiast te zijn over wat er gebeurd is met zijn aangenomen motie over bibliotheken in kleine gemeenten. "Juist als het gaat over de regio, weten we dat een infrastructuur belangrijk is. In dat opzicht ben ik minder enthousiast over wat er gebeurd is met de aangenomen Kamermotie over bibliotheken in kleine gemeenten. Ik denk dat dat belangrijk is voor de toegang tot cultuur, maar ook om wat te doen aan het enorme probleem van laaggeletterdheid."