Lees verder
In najaar 2012 heeft de VOB haar leden bevraagd om een basis te leggen voor een nieuw Verenigingsbeleidsplan. Uit de ledenraadpleging blijkt dat de VOB bestaansrecht heeft en waar de VOB haar energie aan moet besteden.

De verwachtingen van stedenbibliotheken en kleine kernenbibliotheken lopen uiteen. In de samenvatting ‘Ledenraadpleging 2012’ vindt u de uitkomsten.

Raadpleging

Uit de raadpleging blijkt dat stedelijke bibliotheken een andere toekomstrichting voor de VOB zien dan de kleine kernenbibliotheken en combinatie van stedelijke en kleine kernenbibliotheken.
De kleine kernenbibliotheken en combinatiebibliotheken zien graag dat de VOB zich meer richt op arbeidsvoorwaarden, een goede CAO en op belangenbehartiging. De stedelijke bibliotheken willen dat de VOB zich meer richt op samenwerken met ketenpartners en ondernemerschap van de openbare bibliotheek.