Lees verder
De huidige Code Culturele Diversiteit uit 2010 is toe aan een vernieuwing en daar is jouw hulp voor nodig.

Inclusiviteit

Het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit is één van de actiepunten van het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief. De vernieuwingsslag is nodig om weer aan te kunnen sluiten bij de terminologie van het CBS. Bovendien is de aandacht voor inclusiviteit ook groter dan ooit.

Onderzoek

Channa Benders, student Culturele & Maatschappelijke vorming (Hogeschool van Rotterdam), zal de komende tijd onderzoeken hoe de Code moet worden aangepast om culturele diversiteit binnen de culturele sector te bevorderen. Naast interviews met bestuursleden en beleidsmedewerkers bestaat het onderzoek uit een enquête.

Wij roepen iedereen op om de enquête voor 1 april in te vullen en bij te dragen aan de nieuwe Code Culturele Diversiteit!