Lees verder
Op maandag 5 november presenteerde kenniscentrum Cultuur+Ondernemen ‘De Governance Code Cultuur 2019‘, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Vernieuwde GCC

De nieuwe code gaat op 1 januari 2019 in en bevat meer een moreel kader met algemeen maatschappelijke normen voor goed bestuur. Op basis van praktijkervaring, onderzoek naar de toepassing van de Code en een brede dialoog met stakeholders in de sector, ziet Cultuur+Ondernemen vier ontwikkelingen die tot nieuwe thema’s in de herziene Code hebben geleid.

  • Culturele organisaties hebben groeiende ambities waardoor het veld van belanghebbenden diverser en complexer wordt.
  • Deze verandering brengt ook met zich mee dat organisaties vaker met meerdere verschillende typen financiers te maken hebben (bijvoorbeeld met zowel publieke als private partijen). Dat vergroot de complexiteit van besturen en toezicht houden. 
  • Er heerst soms verwarring over de taakverdeling tussen bestuur en toezicht. Er is een scherpere afbakening van de verschillende rollen gewenst om rolverwarring of zelfs rolvermenging te voorkomen.
  • Het gaat wel eens mis op het punt van integriteit en belangenverstrengeling. Dat maakt het noodzakelijk spelregels af te spreken ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling en als dit zich voordoet het te beheersen en zo snel mogelijk op te lossen.

Bewust – wording

De code is bedoeld om bewust – wording en kritische reflectie door bestuur en toezicht te stimuleren. Een handvat voor bestuurders en toezichthouders in de cultuursector en gaat over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code is gebaseerd op vrijwilligheid maar voor overheden, fondsen en andere financiers is het naleven ervan meestal een voorwaarde voor subsidieverstrekking.

Kijk voor meer informatie over de vernieuwde Governance Code Cultuur op Cultuur+Ondernemen.nl.