Lees verder
De VOB wil u graag nog eens attenderen op de uitspraak 'Verlengingen en leenrecht' van de Hoge Raad van 23 november 2012.

Met deze uitspraak is komen vast te staan dat echte verlengingen, d.w.z. de niet-betaalde of ‘gratis’ verlenging, niet leenrechtplichtig zijn. Een leenrechtvergoeding is wel verschuldigd voor de betaalde verlenging, de verlenging waarvoor aan de gebruiker een aparte vergoeding wordt gevraagd.

Opgave uitleencijfers

Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën:

  • primaire uitleningen, hiermee worden bedoeld de uitleningen die voor een eerste termijn worden uitgeleend; deze uitleningen zijn leenrechtplichtig;
  • betaalde verlengingen, hiermee worden bedoeld de verlengingen waarvoor aan de lener een aparte vergoeding wordt gevraagd; deze betaalde verlengingen worden aangemerkt als nieuwe uitlening en zijn eveneens leenrechtplichtig;
  • en niet-betaalde verlengingen, hiermee worden bedoeld de verlengingen waarvoor aan de lener geen kosten in rekening worden gebracht; dit zijn de echte verlengingen die niet leenrechtplichtig zijn.

Telt u verlengingen als een nieuwe uitlening dan bent u een leenrechtvergoeding verschuldigd. Telt u een verlenging als een echte verlenging dan niet.

SL vergelijkt de opgaves van uitleningen van de bibliotheken met de jaarverslagen. Houd daar rekening mee.