Lees verder
Het kabinet staat positief tegenover de mogelijkheid om de btw voor digitale boeken, kranten en tijdschriften te verlagen van 21% naar 9%.

Op 31 januari stuurde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) een antwoord op vragen over btw-behandeling aan de Tweede Kamer. Kamerleden Sneller (D66) en Van Weyenberg (D66) hebben Kamervragen gesteld over de btw-behandeling van langs elektronische weg verstrekte boeken, kranten en tijdschriften.

Btw-tarief

Tot nu toe vallen elektronische publicaties in het hoge btw-tarief van 21%. Europese besluitvorming in november 2018 maakt de weg vrij om digitale publicaties, net als papieren boeken, kranten en tijdschriften, in het lage btw-tarief van 9% te belasten.

Wetgevingsproces

Staatssecretaris van Financiën geeft aan een conceptwetsvoorstel in de eerste helft van 2019 breed te willen consulteren via een internetconsultatie. Het streven is het wetsvoorstel, na advies van de Raad van State, aan de Kamer te kunnen aanbieden, met een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020.

Bekijk hier "Antwoorden op vragen over de btw-behandeling van langs elektronische weg verstrekte boeken, kranten en tijdschriften".