Lees verder

Nadat de ledenvergadering van de VOB unaniem en met applaus het advies van verkenners Cohen en Brandenbarg aannam, is de VOB met de KB gaan praten.

Op maandag 12 oktober bespraken Lily Knibbeler (algemeen directeur KB) en Cor Wijn (directeur VOB) het vervolg.

KB en VOB zullen gezamenlijk opdracht geven aan de verkenners om de uitwerking van ‘de derde weg’ ter hand te nemen.
Op dit moment wordt de opdracht geformuleerd en worden de verkenners betrokken voor de vervolgopdracht.

Het ministerie van OCW steunt het advies van de verkenners en de ingeslagen weg en zal de uitwerking toetsen op het wettelijk kader (Wsob).
 
Als eerste wordt de klantregistratie ter hand genomen.