Lees verder
De VOB gaat aan de slag met het Verenigingsbeleidsplan voor 2014-2017.

Leden van de VOB hebben op de ledenvergadering van 12 december 2013 ingestemd met het voorstel van het bestuur.

Prioriteiten

Het Verenigingsbeleidsplan is gebaseerd op de resultaten van een enquête onder de leden naar de waardering van de verenigingsactiviteiten en de aangegeven wensen, de vaste kerntaken van de vereniging en de regie- en uitvoerende rol die de vereniging gepakt heeft op de implementatie van de Strategische brancheagenda 2012 – 2016.

Het bestuur heeft de volgende verbeterpunten voor de komende jaren vastgesteld:

  • Versterken van de communicatie. Met leden, met de beleidsomgeving en collectieve belangenbehartiging.
  • Vergroten van de zichtbaarheid van de VOB.
  • Modernisering van de arbeidsrelaties in de branche en versterken helpdeskfunctie cao.
  • Opzetten en organiseren van een eigentijds benchmarksysteem.
  • Ondersteunen van de lokale lobby van de leden. Met speciale aandacht voor de kleinere en kleine kernenbibliotheken
  • Stimuleren en ondersteunen van het maatschappelijk ondernemerschap.
  • Vergroten van de slagkracht van het verenigingsbureau.

Bekijk op de VOB/ALV de bijbehorende documenten.