Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft het Verenigingsbeleidsplan 2014 - 2017 vastgesteld.

Dit plan geeft de kaders aan voor de inzet van de middelen en capaciteiten van de vereniging op haar kerntaken.

Taken

De VOB kent meerdere kerntaken namelijk belangenbehartiging & strategieontwikkeling, in- en extern organiseren van de branche en dienstverlening en onderhoud vereniging. De strategische brancheagenda ‘De bibliotheek levert waarde’ bepaalt de inhoud van de kerntaken.

Speerpunten

Het Verenigingsbeleidsplan is tot stand gekomen mede op basis van een enquête uit 2012 onder onze leden. Daarin hebben wij gevraagd naar de waardering van de VOB-activiteiten en de wensen voor de toekomst. Hieruit komen een aantal speerpunten naar voren:

  • Versterken van de communicatie met de leden;
  • Versterken van de activiteiten gericht op het werkgeverschap en de arbeidsverhoudingen;
  • Inrichten van een benchmarksysteem;
  • Ontwikkelen van ondernemerschap in de branche;
  • Ondersteuning bieden aan lokale belangenbehartiging (met name voor kleinere bibliotheken en kleine kernen bibliotheken).

De missie van de vereniging blijft gehandhaafd: het behartigen van de gezamenlijke belangen van de openbare bibliotheekbranche waarbij versterking van het maatschappelijk ondernemerschap, eigenstijds werkgeverschap en inspirerend leiderschap centraal staan.

Het Verenigingsbeleidsplan 2014 – 2017 ligt in de algemene ledenvergadering van 12 december 2013 ter instemming voor.