Lees verder
Gastlenen wordt gewijzigd en omgedoopt tot Landelijk Lenen Light. Bibliotheken ontvangen ruim voor die tijd een handleiding voor Landelijk Lenen Light.

Onderstaande wijzigingen zijn opgeschort. Wij hopen snel nadere informatie te kunnen verschaffen over het vervolg van dit traject.

Waarom Landelijk Lenen Light?

De reden om het proces bij Gastlenen (Landelijk) aan te passen naar Landelijk Lenen Light is tweeledig. Het proces blijkt niet helemaal sluitend, wat leidt tot een flink aantal niet-gekoppelde gastlidmaatschappen waar mogelijk geen geldige thuislidmaatschap (meer) tegenover staat. Dat maakt het erg moeilijk deze functionaliteit over te zetten naar een nieuw systeem. Daarbij is sinds de introductie van Landelijk Lenen het gebruik van Gastlenen (landelijk) al flink gedaald.

Verschillen Landelijk Lenen en Landelijk Lenen Light

Op dit moment bestaan er 2 systemen om te kunnen gastlenen. Bij Landelijk lenen wordt de koppeling tussen de 2 lidmaatschappen van een klant direct geregeld tussen de 2 lokale bibliotheeksystemen. Dit heeft als voordeel dat controle of het thuislidmaatschap geldig is niet nodig is. Ook wordt bij beëindiging van het thuislidmaatschap automatisch het gastlidmaatschap gestopt. Dit werkt echter alleen voor de systemen Bicat en Vubis.

Bij Gastlenen (Landelijk) wordt de koppeling tussen de 2 lidmaatschappen van een klant nu nog vastgelegd in IAM, een systeem binnen de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI) van de KB dat vervangen wordt. De klant moet bij deze oplossing zijn geleende boeken daar inleveren waar hij ze ook geleend heeft. Bij beëindiging van het thuislidmaatschap ontvangt de gastbibliotheek een email om het gastlidmaatschap te stoppen.

Wijzigingen voor de gastbibliotheek

  • Controle geldig thuislidmaatschap – ongewijzigd.
  • Aanmaken Gastlidmaatschap – gewijzigd: hier moet een door de gastbibliotheek zelf te bepalen einddatum ingevuld worden. Dit omdat de koppeling tussen de 2 lidmaatschappen in IAM vervalt.
  • Verwerken email bij beëindiging thuislidmaatschap – vervalt: in plaats hiervan loopt het gastlidmaatschap af op de door de gastbibliotheek ingevulde einddatum (of zoveel eerder als de klant het eerlijk meldt bij de gastbibliotheek).
  • Met de aanpassingen naar Landelijk Lenen Light verdwijnt ook de landelijke rol van Probiblio voor Gastlenen (landelijk). Met vragen over de service Landelijk Lenen Light kun je terecht bij jouw POI of bij de accountmanagers van de KB.

Landelijk Lenen ongewijzigd

Landelijk Lenen wordt nu gebruikt door bijna alle bibliotheken met een Wise of een Vubis-systeem (van HKA en Infor). Landelijk Lenen blijft ongewijzigd. Als een klant bij uw bibliotheek komt om te gaan gastlenen, dan is Landelijk Lenen de beste manier om dat te doen. Het advies is dan ook, om Landelijk Lenen zoveel mogelijk in te zetten en altijd als eerste aan te bieden.

Handleiding

Ruim voordat de wijziging in zal gaan ontvangen alle bibliotheken een handleiding voor Landelijk Lenen Light met het nieuwe scherm voor de registratie van gastleners in de Autogastmodule.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op metdekb.nl of neem dan contact op met:

  • Uw eigen bibliotheeksysteemcontactpersoon als u Bicat of Vubis gebruikt.
  • Uw POI of accountmanager bij de KB als u een ander bibliotheeksysteem gebruikt (accountmanagement@kb.nl

Landelijk Lenen is een belangrijk onderdeel van het programma Nationale Bibliotheekpas. Kijk op www.nationalebibliotheekpas.nl/bibliotheken om te zien welke bibliotheken gebruik maken van Landelijk Lenen.