Lees verder
Op 9 mei 2016 leverde de VOB een bijdrage aan de bijeenkomst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de rol die culturele organisaties kunnen spelen in de opvang van vluchtelingen, samen met de KB.

Samen hielden de VOB en KB een presentatie, omdat de bibliotheken van alle organisaties in de cultuursector het meest actief en het best georganiseerd zijn.

‘Ook dat doet de bieb’

Cor Wijn (directeur a.i. VOB) liet de film ‘Ook dat doet de bieb’ zien. Hij legde uit dat bibliotheken zeer geschikt zijn om actief vluchtelingen te helpen vanuit hun wettelijke opdracht om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en door hun landelijk dekkende netwerk. Hij vertelde verder over:

  • de PressReader (de databank met 4.500 kranten en tijdschriften van over de hele wereld);
  • de digitale leeromgeving van bibliotheken;
  • de portal Dutch Roadmap (ontwikkeld samen met NBD Biblion en KB);
  • de initiatieven van bibliotheken om op te treden als platform waar niet-statushouders vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap kunnen vinden;
  • en ook de boekgerelateerde initiatieven in AZC’s en in de bibliotheken.

Dit alles onder het motto: bed, bad, brood en… bieb!

In aansluiting hierop vertelde Jos Debeij (KB) over de inspanningen die de KB pleegt om bibliotheken te ondersteunen, met name waar het gaat om een uitgebreid aanbod aan digitale hulpmiddelen om het informele leren te stimuleren.

Waardering

Vanuit de andere culturele sectoren (musea, podiumkunsten, kunstcentra, ea) blijkt er veel waardering te zijn voor de inzet van de bibliotheken. Alom werd de actieve rol van de openbare bibliotheken geprezen. Het ministerie van OCW zegde bij monde van Sander Bersee (directeur Erfgoed en Kunsten) toe om, in navolging van de VNG, te willen bezien hoe aan de lokale initiatieven meer morele en mogelijk ook organisatorische en steun kan worden gegeven.

Meer weten? Kom 27 mei naar de bijeenkomst ‘De Bibliotheek en vluchtelingen’.