Lees verder

De digitalisering van dienstverlening door overheden en bedrijven neemt toe en daarmee de noodzaak voor hulp en ondersteuning voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. De Nationale Ombudsman stelde deze week in een rapport dat veel financieel kwetsbare ouderen geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen.

De ombudsman constateert dat de wetten en regels vaak te ingewikkeld en moeilijk vindbaar zijn. “Het helpt als er in het gemeentehuis, wijk-of buurtcentrum of bibliotheek een loket is waar ouderen terecht kunnen”, aldus de nationale ombudsman. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft bijdragen bij de totstandkoming van het rapport en het belang van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) benadrukt.

In verschillende media is er aandacht voor het onderzoek, onder meer in de Volkskrant: Studenten wijzen financieel kwetsbare ouderen de digitale weg in de bieb in Amsterdam Zuidoost. Minister-president Rutte en Tweede Kamerlid Inge van Dijk lieten zich op 16 juni tijdens hun werkbezoek in Bibliotheek Escamp informeren over het IDO.

Opinieartikel

Ook pleitte de VOB deze week in een opinieartikel in Trouw voor het belang van digitale inclusie naar aanleiding van berichtgeving over het schrappen van het niet-thuis-briefje door PostNL. Deze maatschappelijke opgave is groot en complex en vergt samenwerking van tal van partijen. De VOB doet PostNL in Trouw twee concrete voorstellen om haar verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan digitale inclusie van alle Nederlanders.