Lees verder
De Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) heeft op 13 maart geen overeenstemming bereikt over de tarieven leenvergoeding voor 2019.

De onderhandelingen worden medio juni voortgezet. Onze leden ontvangen hierdoor hun facturen van de Stichting Leenrecht later dan gebruikelijk.

Gezamenlijke acties

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Leenrecht hebben een aantal acties afgesproken om tegemoet te komen aan de wensen van de Stichting Leenrecht omtrent het mislopen van inkomsten van auteurs. Dat betreft betere opgave van uitleencijfers, helderheid over de Bibliotheek op school en leenrecht. Ook zal de VOB en gerichte attendering sturen naar bibliotheken die volgens onderzoek van Stichting Leenrecht aantoonbaar in 2015 en 2016 een onjuiste opgave van uitleningen hebben gedaan.

Dreiging van 10% extra tariefverhoging

Als bovengenoemde acties niet tot resultaat leiden eist Stichting Leenrecht een extra tariefverhoging van 10% bovenop de (gebruikelijke) jaarlijkse indexering.