Lees verder
Op 1 juli 2014 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers in 2013 hebben opgebouwd.

Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen in het opbouwjaar zelf of binnen een half jaar na het einde van dat kalenderjaar opnemen, anders vervallen deze wettelijke vakantiedagen. Meer informatie op het dossier Werkgeverszaken/Verlof.