Lees verder
Met het vertrek van één van haar leden is er een vacature ontstaan in de KB Inkoopcommissie.

Wat doet de KB Inkoopcommissie?

De KB Inkoopcommissie digitale content bepaalt en bewaakt het beleidskader en de financiën voor de inkoop van digitale content voor de gezamenlijke digitale bibliotheek en geeft de inkoopopdrachten aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit vloeit voort uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Samenstelling en benoeming

De KB Inkoopcommissie telt zes leden: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee vanuit de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB benoemt alle leden van deze commissie, waarvan twee op voordracht van de KB.

Profiel

Wij zoeken iemand met:

  • Affiniteit met dienstverlening aan de bibliotheekklant in het digitale domein.
  • Grote belangstelling voor marketing.
  • Affiniteit met digitale ontwikkelingen.
  • Gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen die voortvloeien uit de Wsob.

Daarnaast ben je:

  • Directeur van een bij de VOB aangesloten bibliotheekorganisatie.
  • Gezien de huidige samenstelling van de commissie ben je bij voorkeur niet ouder dan 40 jaar.

Voorwaarden

Voor deze vacature geldt dat je een vergoeding ontvangt voor de reiskosten. Beide commissies komen circa 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plek in Nederland. Dit gebeurt tijdens kantooruren.

Belangstelling?

Stuur dan vóór 1 december 2018 je motivatie met cv aan Francien van Bohemen via bohemen@debibliotheken.nl o.v.v. ‘Nieuw lid KB Inkoopcommissie digitale content’.