Lees verder
Vrijdag 3 juni 2016 tekenden het UWV en de VOB een samenwerkings-overeenkomst. Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk via pilotprogramma's in vijf arbeidsmarktregio's te verkennen hoe UWV en de openbare bibliotheken elkaar kunnen versterken.

Om laaggeletterden en niet-digivaardigen beter toe te rusten voor het zoeken van werk en het deelnemen in het arbeidsproces. Werkendeweg zoeken beide organisaties, binnen hun eigen verantwoordelijkheden, naar de beste ondersteuning. Ook de Stichting Lezen & Schrijven is betrokken bij de samenwerking.

Pilotprogramma

Het UWV en de VOB starten met vijf Living Labs voor een periode van ongeveer een half jaar. In de regio’s Dordrecht, Flevoland, Groningen, Midden-Utrecht en Noord-Limburg krijgen de volgende onderwerpen de aandacht:

  • helpen van mensen die weinig digivaardig zijn;
  • helpen in de bestrijding van laaggeletterdheid;
  • vergroten van kennis van burgers en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt;
  • vergroten van zelfregie ten behoeve van participatie en employability;
  • bevorderen dat er meer elektronische communicatie tussen UWV en haar klanten kan plaatsvinden.

Deze vijf onderwerpen hebben telkens betrekking op de genoemde doelgroepen laaggeletterden en niet-digivaardigen.

Bekijk de foto’s van de ondertekening VOB met UWV.