Ga door naar hoofdcontent
NieuwsUpdate: Nieuwe pensioenregeling openbare bibliotheken

Update: Nieuwe pensioenregeling openbare bibliotheken

Donderdag 16 februari 2023

De Tweede Kamer heeft op 22 december jl. ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. De behandeling in de Eerste Kamer start binnenkort. Gelet daarop werken cao-partijen met het bestuur van het POB al enige tijd aan een nieuwe pensioenregeling voor openbare bibliotheken. Het streven is om die regeling in te laten gaan op 1 januari 2025.

Voorlopige keuzes

Begin 2023 hebben cao-partijen met elkaar de (voorlopige) keuzes voor de basiselementen van de nieuwe pensioenregeling vastgesteld. Het POB-bestuur heeft inmiddels (voorlopige) keuzes gemaakt voor de beleidselementen. Al deze elementen staan op een rij in deze presentatie van Sprenkels & Verschuren van 31 januari 2023.
Deze keuzes zijn nodig om gedegen berekeningen te kunnen laten maken en op basis daarvan weloverwogen beslissingen te nemen. Inmiddels is de adviseur van POB (een actuaris van Mercer) gestart met het maken van berekeningen. Die berekeningen kunnen ertoe leiden dat de komende maanden één of meer basis- en beleidselementen wijzigen.

Proces

Er hebben een aantal informerende ledenbijeenkomsten plaatsgevonden:

  • 29 november 2021;
  • 25 februari 2022;
  • 15 november 2022;
  • 31 januari 2023.

Op 29 maart 2022 hebben de leden van de VOB tijdens een online alv al gekozen voor het soort (pensioen)contract voor de nieuwe pensioenregeling: een solidaire premieregeling.

Insteek is om de leden van de VOB uiterlijk tijdens de alv op 1 juni 2023 te laten stemmen over de definitieve inhoud en ingangsdatum van de nieuwe pensioenregeling (voor zover dat tot de bevoegdheid van de cao-partijen behoort). In aanloop daarnaartoe blijft de cao-delegatie van de VOB de leden regelmatig informeren en betrekken.