Lees verder
Vanaf 30 maart 2015 hebben uitzendkrachten, die onder de Algemene Bond Uitzendonderneming (ABU)-cao vallen, recht op hetzelfde salaris als werknemers die in soortgelijke functies bij de organisatie in dienst zijn.

Uitzendkrachten hebben dan vanaf hun eerste werkdag bij de inlener (organisatie die gebruik maakt van de uitzendkracht) recht op dezelfde beloning als werknemers die bij die werkgever in dienst zijn. Dit kan ervoor zorgen dat u straks een hoger tarief moet betalen aan het uitzendbureau.

Uitzonderingen

Er gelden wel een paar uitzonderingen. Zo blijft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.
Verder is op uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau (de zogenoemde fase C) een aparte beloningsregeling van toepassing.