Lees verder
U ontvangt binnenkort een welkomstbericht van Stichting PAWW (SPAWW) waarin u wordt geïnformeerd over het registratieproces en wat van u als werkgever wordt verwacht in het kader van de reparatie WW en WGA.

In de cao Openbare Bibliotheken is in 2015 een protocollaire afspraak (artikel 82) gemaakt waarin sociale partners hebben toegezegd om de duur en opbouw van de WW en WGA te repareren en aan te sluiten bij een landelijke regeling. Die is er nu in de vorm van een verzamel-cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Het landelijke uitvoeringsorgaan is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Meer informatie vindt u in de pdf ‘Informatie cao private aanvulling WW en loongerelateerde WGA‘.