Lees verder
Afgelopen zomer peilden wij bij onze leden hoe zij het zou vinden als de cijfers voor opgave leenrecht uit het datawarehouse (DWH) van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gehaald zouden worden.

Onze leden reageerden als volgt: 

  • Ja, wij stemmen in met het procedurevoorstel – 70 leden
  • Ja, met vraag om toelichting – 31 leden
  • Nee, wij stemmen niet in met het procedurevoorstel – 2 leden
  • 7 leden hadden vragen en wilden een nadere toelichting

We hebben de individuele bibliotheken die nadere informatie vroegen bericht dat we dit gaan opnemen met de KB.

Voortgang

We bundelen alle reacties en starten overleg met de KB. In samenspraak met de KB zullen we er op aandringen dat alle vragen en opmerkingen met de lokale bibliotheek naar tevredenheid worden uitgewerkt.

Definities

Veel van de vragen hebben betrekking op definities die er gehanteerd worden bij het verwerken van cijfers in het DWH. Het maken van de definities is maatwerk tussen de lokale bibliotheek en de KB. We zullen de KB aansporen om dat proces en de inzichten zo goed mogelijk te delen met individuele bibliotheken en onze branche.