Lees verder
Provincies en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) hebben bekend gemaakt hoe en wanneer zij gemeenten en lokale bibliotheken willen betrekken bij de uitwerking van de Innovatieagenda in actieagenda’s. Per provincie wordt in de maanden januari-begin maart een regionale bijeenkomst rondom de Actieagenda georganiseerd, waarbij bibliotheekdirecteuren van harte zijn uitgenodigd.

Innovatieagenda wordt Actieagenda

De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018, is vastgesteld door het bestuurlijk overleg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De innovatieagenda wordt de komende maanden uitgewerkt in de ‘Actieagenda innovatie 2017-2018’. Lopende innovaties en plannen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau worden hierin bijeengebracht. Het doel van de Actieagenda is om in gezamenlijkheid te komen tot versnelling. 

Vragen kunt u stellen aan Janine Mulder.