Lees verder
De onttrekking uit het gemeentefonds, die samenhangt met de beoogde ingang van de bibliotheekwet op 1 januari 2015, gaat een grote invloed hebben op de branche openbare bibliotheken. Daarom heeft de VOB nog eens aandacht gevraagd voor de voorwaarden die cruciaal zijn om dit proces goed te laten verlopen.

Het gaat onder andere om de inkooporganisatie van de branche. De VOB Taskforce heeft in een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) weer uiteen gezet aan welke voorwaarden de uitname moet voldoen.

De organisatie van de gezamenlijke inkoop van e-content gaat veranderen. De tweedeling van de digitale bibliotheek in infrastructuur en content vraagt om het beleggen van taken bij de partijen. Deze overgang vraagt om goede afspraken, omdat de inkoop e-content voor 2015 in 2014 moet worden gedaan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt in de meicirculaire van 2014 bekend welk bedrag gemoeid is met de onttrekking aan het gemeentefonds. De VNG heeft haar leden met een ledenbrief hierover geïnformeerd.