Lees verder
Binnen de VOB spreken we al langer over het belang van opleidingen en het behouden van bibliotheek specifieke kennis. Het belang van die kennis is duidelijk, maar er blijkt ook grote behoefte om goed in kaart te brengen waar deze uit bestaat.

De VOB heeft, in samenwerking met de KB, Cubiss gevraagd hier een onderzoek naar te doen. In de ledenvergadering van 12 december 2019 heeft Marjo Frenk van Cubiss hierover een presentatie gehouden.

Rapport

Cubiss heeft een reeks interviews gehouden, met zowel individuele respondenten als focusgroepen, allen bestaand uit mensen werkzaam in de sector. Deze zijn aangevuld met vragenlijsten en literatuurstudies. De rapportage geeft een goed overzicht van de kennis die de ondervraagden als onontbeerlijk voor de bibliotheeksector zien.

Landelijke HR-strategie

Intussen werken de KB, SPN, SBW en VOB aan een landelijke HR-strategie. Het onderzoek zal wordt gebruikt bij het vormgeven van curriculum voor het opleiden van bibliotheekmedewerkers.