Lees verder
Op 2 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over een twintigtal moties die ingediend zijn op woensdag 24 juni n.a.v het Tweede Kamerdebat over de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2017 - 2020.

Er zijn onder andere moties ingediend over cultuureducatie.