Lees verder
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de VOB hebben de uitgangspunten van de nieuwe taken KB besproken en de tot 12 september gemaakte afspraken beschreven. 

Het gaat om de taken van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en BNL die in de KB integreren, en om de nieuwe taken van de KB waaronder de organisatie van de inkoop e-content per 2015. Ook alle nog te bespreken onderwerpen zijn geïnventariseerd en in planning gezet. Lees verder in het gezamenlijk opgestelde afspraken-document (oktober 2014).