Lees verder
Naar schatting zijn circa één miljoen mensen in Nederland digibeet, onder wie veel laagopgeleiden en ouderen. Toch neemt het aantal senioren dat online actief is, jaarlijks toe. Zo is de afgelopen vijf jaar het internetgebruik door 75-plussers met maar liefst 77 procent gegroeid. Veel mensen hebben echter nog ondersteuning nodig bij het opdoen van digitale vaardigheden. Daarom werken de VOB, KB en SeniorWeb samen om elkaars activiteiten voor senioren te versterken.

Activiteiten versterken

In mei 2019 is de eerdere samenwerking tussen de drie partijen voor vijf jaar verlengd. Beginnende internetters kunnen voor het leren van basisvaardigheden, én meer, terecht bij de leslocaties van SeniorWeb en de bibliotheken in heel Nederland. Door deze ondersteuning kan iedereen blijven meedoen in de steeds verder digitaliserende samenleving.

SeniorWeb, de VOB en de KB werken nu gezamenlijk aan een actieplan om elkaars activiteiten te versterken, door onder meer:

  • Nog meer in te zetten op gezamenlijke kennisdeling.
  • Te onderzoeken hoe bibliotheken meer gebruik kunnen maken van het cursusaanbod van SeniorWeb, in aanvulling op Klik & Tik en Digisterker.
  • Het aantal leslocaties van SeniorWeb in bibliotheken uit te breiden en de huidige samenwerkingen te intensiveren, met meer synergie tussen SeniorWeb- en bibliotheekvrijwilligers.
  • Vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven samen te onderzoeken hoe we ouderen nog beter kunnen bereiken.
  • Het gezamenlijk uitvoeren van bestaande SeniorWeb-concepten zoals ‘Thee, Tablets en Taartjes’.
  • Doorverwijzing naar SeniorWeb-activiteiten in de nieuwe informatiepunten Digitale Overheid.

Meer informatie

Bekijk het concept ‘Thee, Tablets en Taartjes’.

Heb je interesse in het huisvesten van een leslocatie van Seniorweb in jouw bibliotheek? Neem dan contact op met Raquel Wanrooij (SeniorWeb).

Neem voor meer informatie over deze samenwerking contact op met Maaike Toonen of Stephanie Verhagen van de KB.