Lees verder
Meer dan 100 leden kwamen donderdag 15 juni naar onze ledenvergadering in Utrecht. We hebben met elkaar gesproken over onder andere verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering, Route 2020 en inkoop digitale content.

Onze leden stemden in met de jaarrekening en het jaarverslag 2016 zonder vragen of opmerkingen. Ook het verslag van de alv op 8 december 2016 werd zonder een vraag of opmerking goedgekeurd.

Vernieuwing vereniging

Voor leden die niet naar de regiobijeenkomsten konden komen, was er gelegenheid om te reageren op de plannen voor onze verenigingsstructuur. Arthur Schellekens (directeur) gaf een presentatie over het verdelen van onze leden in zes secties: op omvang van het aantal fte’s (vier secties), de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (1 sectie) en de multifunctionele accommodaties (1 sectie). Uit ons ledenonderzoek in 2016 kwam dat de omvang van het aantal fte’s bepalend mede is voor de vragen en behoeften van bibliotheekorganisaties. Opmerkingen van onze leden worden meegenomen naar het voorstel dat voorgelegd wordt in de ledenvergadering van 7 december.

Certificering vanaf 2018

Willem Camphuis (directeur) van Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) kwam input ophalen voor het nieuwe certificeringskader, deze fase loopt tot 1 augustus. Daarna start de werkgroep met de ontwikkeling van het vernieuwen van het certificeringskader. Alle reacties en vragen die tijdens de alv gedeeld zijn worden meegenomen in de werkgroep. Belangrijke vragen nu zijn welke normen ontbreken en welke normen niet toepasbaar of overbodig zijn. De vragen tijdens deze alv gingen vooral over toekomstbestendigheid, aanpassingsvermogen en een nieuw competentieprofiel voor auditoren.

Route 2020

Route 2020 bestaat uit twee actielijnen. Frans Bergfeld (voorzitter Positionering en marketing) ging in op de positioneringscampagne ‘de Bibliotheek maakt je rijker’ met voorbeelden van lokale toepassingen van de thema’s kansrijk, vindringrijk, belangrijk en glansrijk. Na de zomer gaat de campagne verder met het thema ‘fantasierijk’ gericht op kinderen van 0 tot 8 jaar en hun ouders. Willem van Moort (voorzitter Ondernemen en samenwerken) ging in op de Proeftuinen en Parels.

Op 20 november organiseren we het congres ‘100% bibliotheken: Delen maakt je rijker’ in Ede in aanwezigheid van onze erevoorzitter Prinses Laurentien.

Voortgang inkoop digitale content

Hans van Velzen (voorzitter KB Inkoopcommissie) kwam met de voortgang rond de inkoop digitale content. Bepaalde landelijke kranten zijn binnenkort weer digitaal beschikbaar voor bibliotheekleden.Tot slot meldde Hans van Velzen dat met het vertrek van Lenie van der Werf er een vacature is in de KB Inkoopcommissie. Binnenkort start de werving via debibliotheken.nl

Ledenvergadering

Ga naar De VOB | Onze ledendag met alv voor de presentaties.

Bekijk foto’s van onze ledendag op VOB Google Photo.