Lees verder
De afgelopen maanden is in onze commissie Marketing veel gesproken over de positionering van de bibliotheek. In dit proces is met twee strategische merkbureaus gereflecteerd op de wijze waarop we het Bibliotheek-merk laden richting het publiek.

Positionering

We komen hierbij tot de conclusie dat het positioneringsstatement uit 2016 nog steeds goed aansluit bij de activiteiten die we in de branche neerzetten. We missen echter een strategische vertaalslag vanuit de gewenste positionering, naar de wijze waarop we deze in communicatie uitdragen naar onze doelgroepen. Hierdoor lukt het onvoldoende om nieuwe associaties op het merk te ‘laden’ en ontstaat er een versnipperd beeld van waar de Bibliotheek voor staat.

Doorpakken op het merk

De Bibliotheek is een sterk en robuust merk. Dit betekent dat beelden, associaties en gevoelens diep ‘ingebakken’ zitten bij ons publiek. Deze associaties zijn gekoppeld aan de meer traditionele rol waar men de Bibliotheek van kent: de boekenuitlener. Het betekent ook dat het niet eenvoudig is om nieuwe associaties op het merk te laden. Dit vraagt om een merkstrategie, die verder is uitgewerkt dan het huidige positioneringsstatement. Bovendien staat de visie van het ‘mono-brand’ sterk onder druk, omdat een deel van de Bibliotheken inmiddels heeft gekozen voor een andere naam en/of huisstijl. Dit is een realiteit die we onder ogen zien.

Vervolg

De commissie Marketing gaat de komende periode met deze zaken aan de slag. Dit zal leiden tot een verder uitgewerkte merkstrategie en, misschien nog belangrijker, tot concrete instrumenten waarmee bibliotheken (ook degenen zonder marketingafdeling) het merk binnen hun eigen ‘couleur locale’ verder vorm kunnen geven. We voorzien als mogelijk onderdeel van dit traject ook een verrijking van de huisstijl. Daarnaast willen we, zoals aangegeven, op zoek naar een manier om binnen het landschap van multi-brands dat we inmiddels zijn geworden, toch de eenheid te behouden.

Voor de begeleiding van dit proces wordt een beroep gedaan op een merkbureau. Wij houden jullie via de diverse overleggen en media natuurlijk graag op de hoogte van de volgende stappen.