Lees verder
Op donderdag 13 juni kwamen onze leden bijeen in de Nicolaïkerk in Utrecht voor onze algemene ledenvergadering.

In de vergadering bedankten we diverse leden voor hun inzet namens onze vereniging in diverse gremia.

Bedankt en gefeliciteerd

We bedankten Jan Gommer voor zijn voorzitterschap en bestuurswerk in Stichting BibliotheekWerk (SBW), Frans Bergfeld die afscheid nam als voorzitter van de commissie Marketing, Peter van Eijk voor zijn betrokkenheid bij de commissie digitaal, Ton van Vlimmeren die afscheid neemt als voorzitter van NBD Biblion en Rob Pronk voor zijn bijdrage aan de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

Onze voorzitter Michaël van Straalen feliciteerde Marian van der Wal met haar benoeming tot voorzitter van het SBW bestuur, Paul Broekhoff als nieuw lid van de StOL-delegatie en Frans Bergfeld met het toetreden tot de KB-inkoopcommissie Digitale Content.

Nieuwe bestuursleden

Na discussie over de voordracht van twee nieuwe bestuursleden werd besloten om hun benoemen niet door te laten gaan. Er volgt een nieuwe procedure en kandidaatstellingsronde waarbij diversiteit en representativiteit meer aandacht krijgen. We vragen met name aan vrouwelijke kandidaten om te solliciteren.

Jaarrekening en jaarverslag

Na toelichting door penningmeester Jan Hoogenberg en enkele verduidelijkende vragen uit de zaal, werd de jaarrekening vastgesteld en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Vervolgens stelden de leden ook het jaarverslag vast.

Cao onderhandelingen

Astrid Vrolijk-de Mooij, voorzitter van de VOB cao-delegatie gaf een toelichting op de voortgang van de cao onderhandelingen en beantwoordde vragen van leden.

Actieagenda digitaal

Voorzitter van de commissie digitaal Albert Kivits hield een korte presentatie over de ‘Actieagenda digitaal’, die door de leden werd vastgesteld.

VOB 3.0

Tenslotte sprak Ivan Pouwels van Cooperation Next over het traject ‘VOB 3.0’ het vernieuwingstraject van onze vereniging.

Wsob

Voor de evaluatie van de bibliotheekwet (Wsob) wordt op korte termijn het gesprek met de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) gevoerd.

Sfeerimpressie

Bekijk de foto’s van onze alv op Google Foto’s en scroll door het Twitter Moment.