Lees verder
Op 28 mei 2015 is de KB Inkoopcommissie voor de derde maal bijeengekomen. In de commissie is een aantal modellen voor de inkoop van e-books besproken. Besloten is om voor 2015 te kiezen voor een mixed model als het gaat om de inkoop.

Dat betekent afspraken met uitgevers maken op basis van een pay per use voor longtail- en shoulder titels. Voor head titels kunnen vooraf een bepaald aantal uitleningen worden ingekocht, zonder beperking in tijd.

Adviezen

De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) heeft adviezen uitgebracht over Pressreader/Pressdisplay en Lezen voor de lijst. De Inkoopcommissie heeft deze adviezen overgenomen hetgeen betekent dat de inkopers van de KB nu op pad gaan voor de basispakket digitale content. Zodra voorwaarden en inkooptarieven bekend zijn kan de Inkoopcommissie besluiten tot definitieve aanschaf.
Rond het mogelijk collectief inkopen van Digisterker is door de KB een marktconsultatie uitgezet. Die procedure is noodzakelijk omdat de mogelijke aanschaf van Digisterker onder de aanbestedingsplicht van de KB valt. Andere partijen moet de mogelijkheid geboden worden mee te dingen. De KB verwacht de formele procedure op 1 juli te hebben afgerond. De pilot met Digisterker gaat gewoon van start en er is nog beperkt plaats om mee te doen met de pilot.

E-bookplatform

Het e-bookplatform kent een gestage groei. Tot eind april zijn er 177.000 accounts aangemaakt en zijn er 1.227.000 e-books uitgeleend. Het totaal aantal bezoeken aan de website voor e-books bedroeg 2.920.000. De vakantiebieb 2015, die per 1 juni live is gegaan, zal ongetwijfeld zorgen voor groei van het e-bookplatform.

Digitale content

De contracten van de Hema Academy, NBD Biblion over Literom en Uittrekstelbank en HKA voor Jeugdbieb worden tijdelijk verlengd.

Tijdens de alv van de VOB op 18 juni geeft de voorzitter van de KB Inkoopcommissie, Hans van Velzen, een toelichting geven op de gang van zaken in het eerste halfjaar. De volgende bijeenkomst van de KB Inkoopcommissie is op 9 juli.