Lees verder
Op 21 februari zijn er tijdens het gezamenlijk overleg van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) in Babel Den Bosch, goede stappen gezet richting een nieuwe cao.

Cao-overleg

Om de streefdatum van 1 juli te halen voor de ingang van onze nieuwe cao, zijn er afspraken gemaakt om het onderhandelingsproces te versnellen. Dit overleg was dan ook gedeeltelijk in workshopvorm zodat we de standpunten beter en sneller uit konden uitwisselen. Buiten het gezamenlijke overleg gaan werkgroepen specifieke onderwerpen voorbereiden.

Tijdens het overleg is onder andere resultaat bereikt over de toekenning van periodieken, de beoordelingsregeling, vakantie en verlof. Het volgende overleg is op 21 maart.

Ontvangst in Babel

Nan van Schendel (directeur-bestuurder Babel) heette iedereen hartelijk welkom bij de multifunctionele organisatie Babel. Ze benadrukte een groot voorstander te zijn van een nieuwe cao van KE en OB, zodat werknemers uit verschillende disciplines zonder belemmeringen met elkaar kunnen werken. Gelijk werk, gelijk loon draagt daaraan bij. Babel hecht veel waarde aan een minimum cao omdat dit de organisatie ruimte geeft en slagvaardiger maakt.