Lees verder
Op 19 maart kwam de KB Inkoopcommissie voor de tweede keer bij elkaar en daar is veel besproken en uitgekomen. Zoals de inkoop van nieuwe e-content en campagnes om gebruik e-books binnen bibliotheken te stimuleren.

De KB introduceerde als lid van de commissie het nieuwe hoofd Collecties Lucinda Jones. En er zijn kandidaten voorgedragen voor de adviesgroep voordracht e-content.

E-content

Vanuit de VOB is onder de leden de belangstelling voor collectieve inkoop van Digisterker gepeild. Ongeveer 40% van de bibliotheken reageerde op de enquête. Van de respondenten neemt 20% nu al deel aan Digisterker. Van degenen die nog niet deelnemen zegt 90% bij gezamenlijke inkoop aan Digisterker te gaan deelnemen. De KB Inkoopcommissie zal de mogelijkheden van centrale inkoop verder onderzoeken.
Ook is besloten een pilot te starten met het ontsluiten van medische dossiers voor bibliotheekleden (Medibieb).

Promotie

Norbert Koopen (KB) gaf een presentatie over het promotieplan Vakantiebieb. Tevens presenteerde de KB de aanpak voor de e-book instapweken.

Lees verder op Digitale Bibliotheek / KB Inkoopcommissie.