Lees verder

De KB Inkoopcommissie kwam op 9 juli voor de vierde keer bijeen.
De opzet van het jaarplan e-content 2016 is in de Inkoopcommissie besproken. Het jaarplan bevat de doelstellingen, kaders en uitgangspunten rondom de e-content voor de landelijke digitale openbare bibliotheek. Het plan wordt opgesteld op basis van de vraag vanuit de OB-sector (input vanuit adviesgroep voordracht e-content) en het aanbod (mogelijkheden in de markt) en binnen de kaders van het  collectieplan. Het plan is kaderstellend en sturend van aard.

Tevens is de eerste opzet voor een actieplan Inkoop Jeugd besproken. Doel van het plan is een integraal aanbod Jeugd in het digitale domein te realiseren.

In de Inkoopcommissie zijn de volgende adviezen van de Adviesgroep besproken:

  • Senia, een specifiek e-boekaanbod voor leeskringen. ANP; krantenartikelen uit Spits en Metro. Kritisch Lexicon/Lexicon literaire werken; digitaliseren van deze bronnen. In alle gevallen ziet de Adviesgroep geen meerwaarde  en adviseert negatief ten aanzien van gezamenlijke inkoop. De Inkoopcommissie neemt de adviezen over.
  • DocsOnline; de Adviesgroep adviseert een pilot te houden. De Inkoopcommissie neemt dit advies over. De KB gaat nu onderzoeken wat dit betekent voor de techniek en de daarbij behorende kosten.
  • HKA, Jeugdbieb. De Adviesgroep adviseert voor komend schooljaar 2015/2016 de overeenkomst te verlengen. De Inkoopcommissie neemt dit advies over.
  • NBD/MOM; het advies wordt aangehouden

De stand van zaken rond de marktconsultatie “Digisterker” is dat zich 4 partijen bij de KB gemeld hebben voor toelichtingsgesprekken. Dit proces is nog niet afgerond; in de vergadering van 24 september zal de inkoopcommissie bericht worden over de voortgang.

 
De commissie constateert dat, op basis van de aangeleverde rapportages, het gebruik van e-books gestaag toeneemt. Tot en met juni zijn er 192.000 accounts aangemaakt en 1.487.000 e-books uitgeleend. En in de eerste week van de Vakantiebieb zijn er al 667.000 e-books gedownload waarvan 51% jeugdtitels. De app is in totaal door 168.000 mensen gedownload.

De start van de e-bookcampagne is, mede op verzoek van het campagneteam, verzet naar januari 2016. In het najaar zijn er al erg veel acties en campagnes  waardoor de e-bookcampagne in het niet zou kunnen vallen.

De volgende bijeenkomst van de KB Inkoopcommissie is op 24 september.