Lees verder

Vernieuwing fuwa-instrument

Sinds het najaar 2016 zijn de cao-tafels in de bibliotheekbranche en in de branche kunsteducatie met elkaar in gesprek om gezamenlijk te komen tot vernieuwing van ons functiewaarderingssysteem (fuwa).

Voor dit traject is een gezamenlijk (OB en KE) paritaire werkgroep ingesteld.
Zij gaan voor de cao’s OB/KE een nieuw (bij voorkeur bestaand) waarderingssysteem kiezen kiezen waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:

  • Voorkeur heeft een vergelijkend systeem.
  • Het instrument moet transparant zijn over hoe een functie wordt gewogen.
  • Het systeem moet eenvoudig toepasbaar zijn.
  • Toepassing van het systeem moet in principe leiden tot eenzelfde uitkomst als het huidige systeem.
  • Het nieuwe systeem vervangt het voorgaande en geldt voor alle deelnemende organisaties.

Dit traject loopt parallel aan dat van de harmonisatie van de cao’s openbare bibliotheken (OB) en kunsteducatie (KE) en wordt als afzonderlijk project uitgevoerd.

COAOB-POB

Het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) heeft onderzoek laten doen naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. De sociale partners hebben eveneens onderzoek laten doen. Beide partijen hebben besloten om een gezamenlijke werkgroep COAOB-POB in het leven te roepen, onder leiding van een externe procesbegeleider, die samen met de onderzoeksbureaus nader onderzoek gaat doen naar de toekomst van het Pensioenfonds. Ons bestuur is van mening dat de huidige, relatief goede financiële situatie van het POB een factor van belang is bij deze toekomstverkenning.

Voortgang project Living Labs

De landelijke samenwerking is uitgebreid met de Koninklijke Bibliotheek die een belangrijke rol zal krijgen. Zoals de Living Labs vooral vanuit de lokale samenwerking vorm kregen zal ook het vervolgplan gebaseerd worden op wensen en ervaringen van de lokale Living Labs.

Proeftuin “Meervoudig verantwoorden”

Bibliotheken moeten in staat zijn aan hun gemeenten te laten zien wat de opbrengsten (effecten) en de kosten zijn van hun dienstverlening. De Proeftuin Meervoudig verantwoorden probeert hiervoor de benodigde kennis, methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen.

In maart 2017 is de tweede fase van de Proeftuin gestart. In deze fase gaan bibliotheken aan de slag met eigen projecten voor effectmeting of kostentoedeling. Alle deelnemers aan de eerste fase het project nemen ook deel aan de proeftuinfase. De workshop op het Nationale Bibliotheekcongres en de Ledenbrief hebben nieuwe deelnemers opgeleverd. Er zijn nu ongeveer 15 deelnemers, waarvan er op dit moment 8 daadwerkelijk gestart zijn.

Op onze pagina Belangenbehartiging| Feiten & Cijfers meer informatie over de proeftuin Meervoudig Verantwoorden.