Lees verder
Het rapport 'Gebruikersonderzoek binnen bibliotheken' is bij het SIOB verschenen. Eind 2013 hebben de, bij de branchestrategie betrokken, partners afgesproken om te werken aan het verwerven van kennis van klanten als onderdeel van uitvoering van de branchestrategie 2012-2016.

De projectgroep Consumer Insights (SIOB, Cubiss en ProBiblio) is gestart met marktonderzoek. Want het gezamenlijk uitvoeren van marktonderzoek zorgt voor kostenvoordelen, efficiency en vergelijkbaarheid van resultaten.

Gebruikersonderzoek

Met het uitkomen van het rapport ‘Gebruikersonderzoek binnen bibliotheken. Naar samenhang en afstemming binnen de bibliotheekbranche’ is een belangrijke stap gezet in de doelgroepsegmentatie. In het rapport vindt u een overzicht van de stand van zaken, relevante ontwikkelingen in de branche en perspectieven op de toekomst. Eén conclusie is dat de bibliotheken behoefte hebben aan meer kennis over niet-gebruikers, laaggeletterden en afhakers.

In de volgende fase gaat het projectteam aan de slag met acties uit het plan van aanpak, waaronder een (ver)nieuw(d) doelgroepenmodel met de segmentatiemethode van Mosaic. Wensen, voorkeuren en verwachtingen van klanten geven steeds meer richting aan de dienstverlening en bedrijfsvoering van openbare bibliotheken.

Meer over activiteiten op De branche/Uitvoering branchestrategie ‘De Bibliotheek levert waarde’ 2012-2016