Lees verder
De VOB heeft de onderwerpen die van belang zijn voor de openbare bibliotheek uit de rijksbegroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2015 voor u op een rij gezet.

Het ministerie van OCW heeft het volgende opgenomen:

Programma Bibliotheekvernieuwing

De beoogde ingangsdatum van Wet Stelsel Openbare Bibliotheken is 1 januari 2015. Daarin wordt geregeld dat de Koninklijke Bibliotheek als nationale bibliotheek van Nederland de activiteiten van de landelijke stelseltaken en de bibliotheekvernieuwing voortzet. Het beheer, de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de landelijke digitale bibliotheek maken er onderdeel van uit. De regierol en bijbehorend uitvoeringsbudget van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken worden geïntegreerd in de organisatie van de Koninklijke Bibliotheek.

Programma leesbevordering

Het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 heeft een sterke samenhang met het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. Cultuureducatie neemt binnen het cultuurbeleid een belangrijke plaats in. Door zijn programmatische opzet levert Kunst van Lezen een wezenlijke, aanvullende bijdrage aan de reguliere subsidieverstrekking aan culturele instellingen en scholen. Tevens versterkt het programma de maatschappelijke functie die openbare bibliotheken vervullen en ondersteunt daarmee de bibliotheekvernieuwing.

De belangrijkste activiteiten binnen het programma zijn:

  • taalstimulering door leesbevordering en onderzoek;
  • uitbreiding Boekstart naar de kinderopvang;
  • uitbreiding Bibliotheek op school naar het Voortgezet Onderwijs.

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

Het Mediawijsheid Expertisecentrum (Mediawijzer.net) bevordert een bewuste, kritische en actieve houding van burgers en instellingen in de samenleving waar media alom zijn. Bij het huidige programma zijn het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), ECP-EPN, de publieke omroep (NTR), Kennisnet en het NIBG betrokken.