Lees verder
De ledenvergadering van de VOB stemt in met tussentijdse wijzigingen in de fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk en de statuten van Stichting BibliotheekWerk.

Deze wijzigingen zijn nodig om de fondsen-cao Stichting Bibliotheekwerk algemeen verbindend (avv) te kunnen laten verklaren.

Werkgeversbijdrage 2015

Verder hebben de leden ingestemd met de werkgeversbijdrage A&O-fonds Stichting BibliotheekWerk van 0,2% van de bruto loonsom in 2015.
Hiermee ontwikkelt SBW activiteiten die bibliotheken en werknemers ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken.