Lees verder
De cao-ledenvergadering van de VOB stemt in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt over de werkgeversbijdrage voor Stichting Bibliotheekwerk (SBW).

Besloten is de bijdrage voor 2016 vast te stellen op 0,2% van de loonsom.