Lees verder
De algemene ledenvergadering van de VOB besluit de aanbevelingen van het advies VOB 3.0, gericht op het beter laten functioneren van de vereniging, over te nemen.

Deze aanbevelingen houden onder meer in:

  • aanvullen van de missie van de vereniging;
  • werken vanuit een scherpere visie;
  • aanpassen van het bestuursmodel; 
  • aanpassen van de algemene ledenvergadering; 
  • aanpassen van werkwijze van het verenigingsbureau; 
  • afzien van inhoudelijke projecten; 
  • beperken van het financieel vermogen van de vereniging; 
  • prioriteit leggen bij lastenverlichting voor de leden; 
  • borgen en uitdragen van het belang van certificering;
  • niet verbreden van de vereniging richting andersoortige organisaties.

De algemene ledenvergadering van de VOB besluit om de directeur VOB te belasten met de uitvoering van deze aanbevelingen en om hem te mandateren om de noodzakelijke statutaire wijzigingen door te voeren.